PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

----

 

APŽVALGA

 

Šią svetainę valdo UAB „Mezuza“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia UAB „Mezuza“. UAB „Mezuza“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas iš šios svetainės jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis ir politika.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką čia nurodyta. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, vartotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai. Prieš eidami į svetainę ar naudodami ją, atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite pasiekti svetainės ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi, kad periodiškai tikrintumėte šį puslapį, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis ar prieiga prie svetainės po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia šių pakeitimų sutikimą. Mūsų parduotuvė yra „Shopify Inc.“ .

 

1 SKYRIUS - Internetinės parduotuvės sąlygos

 

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo valstijoje ar gyvenamojoje provincijoje arba kad esate pilnametis savo valstijoje ar gyvenamojoje provincijoje ir davėte mums savo sutikimą leisti bet kuriam nepilnamečiam išlaikytiniui naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat negalite, naudodamiesi Paslauga, pažeisti bet kokius savo jurisdikcijos įstatymus (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar jokio destruktyvaus kodo.

Pažeidus ar pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

 

2 SKYRIUS - BENDROSIOS SĄLYGOS

 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu bet kam atsisakyti teikti paslaugą dėl bet kokios priežasties.

Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apima: a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų ir atitiktų techninius jungiamųjų tinklų ar įrenginių reikalavimus. Perduodant tinklais, kredito kortelės informacija visada yra užšifruota.

Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų leidimo nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ar neišnaudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kurio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumui ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

 

3 SKYRIUS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR LAIKAS

 

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti pasikliaunama ar naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik jūsų nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

 

4 SKYRIUS - PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

 

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).

Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

 

5 SKYRIUS - PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

 

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje rodomas savo gaminių spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus. Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet kokie pasiūlymai dėl bet kokių šioje svetainėje pateiktų produktų ar paslaugų yra negaliojantys, jei tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė pateisins jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

 

6 SKYRIUS - SĄSKAITOS IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

 

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento sąskaitos arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Tuo atveju, jei atliksime užsakymo pakeitimą arba atšauksime, mes galime bandyti jums apie tai pranešti užsakymo metu nurodytu el. Pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu/telefono numeriu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai. Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. Pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

 

7 SKYRIUS - PASIRENKAMI ĮRANKIAI

 

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „kaip yra“ ir „kaip yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, atsirandančios dėl to, kad naudojatės neprivalomais trečiųjų šalių įrankiais.

Bet koks jūsų pasirinktų, svetainėje siūlomų įrankių naudojimas yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinote sąlygas, kuriomis atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-iai) teikia įrankius.

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

 

8 SKYRIUS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

 

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami naudojantis mūsų Paslauga, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar įvertinimą, ir mes negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą medžiagą, produktus ar paslaugas trečiosioms šalims.

Mes neatsakome už bet kokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiomis kitomis operacijomis, padarytomis dėl bet kokių trečiųjų šalių svetainių. Prieš sudarydami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

 

9 SKYRIUS - NAUDOTOJO PASTABOS, PAGALBOS IR KITI PATEIKIMAI

 

Jei, mūsų prašymu, siunčiate tam tikrus konkrečius pasiūlymus (pavyzdžiui, konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, el. Paštu, paštu ar kitaip (kartu - „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius mums siunčiamus komentarus. Mes neprivalome ir neprivalome (1) konfidencialiai palaikyti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas. Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinio, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų sąlygas. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba bet kokio kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, galinčios bet kokiu būdu turėti įtakos paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti melagingo el. Pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu nei jūs pats ar kitaip suklaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už bet kokius jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

 

10 SKYRIUS - ASMENS INFORMACIJA

 

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

 

11 SKYRIUS - KLAIDOS, NETIKSLUMAS IR NEPRIĖMIMAI

 

Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant, be apribojimų, kainų informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje netaikoma jokia nurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data, nurodanti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

 

12 SKYRIUS - DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

 

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu:

  1. a) bet kokiam neteisėtam tikslui; b) prašyti kitų atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; c) pažeisti bet kokias tarptautines, federalines, provincijos ar valstijos taisykles, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; d) pažeisti ar pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, šmeižti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės funkcijoms ar veikimui, kitose svetainėse arba internete; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamšto, sukčiavimo, piktnaudžiavimo, preteksto, voro, nuskaitymo ar įbrėžimo; j) bet kokiems nešvankiems ar amoraliems tikslams; arba k) kištis į Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas arba jas apeiti. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kokia susijusia svetaine dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

Mes negarantuojame, nereiškiame ir negarantuojame, kad jūsų paslauga bus naudojama nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad naudojant paslaugą gauti rezultatai bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad retkarčiais mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kada atšaukti paslaugą, jums apie tai nepranešę. Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs naudojate paslaugą arba negalite ja naudotis. Paslauga ir visi produktai, teikiami jums per paslaugą, (išskyrus mūsų aiškiai nurodytus atvejus) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar bet kokių sąlygų, nei tiesioginių, nei numanomas, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas prekybai, prekybai tinkamumą, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, titulą ir nepažeidimus. UAB „Mezuza“, mūsų direktoriai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai jokiu būdu negali , tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai yra atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas arba bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, ypatingąją ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, nuostolius duomenis, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, pagrįstą sutartimi, deliktą (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitaip, atsiradusią dėl to, kad naudojatės paslauga ar produktais, įsigytais naudojant paslaugą arba bet kokį kitą ieškinį, bet kokiu būdu susijusį su jūsų naudojimusi paslauga ar produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl naudojimąsi paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), kuris buvo paskelbtas, perduotas ar kitaip prieinamas per paslaugą, net jei apie tai buvo pranešta. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia atmesti atsakomybės už padarytą ar atsitiktinę žalą arba ją apriboti , tokiose valstijose ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.

 

14 SKYRIUS - ŽALOS

 

Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir laikyti nekenksmingą UAB „Mezuza“ ir mūsų patronuojančias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus, nekenksmingus jokiems reikalavimams ar reikalavimams, įskaitant pagrįstus advokato atlyginimus, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygas arba dokumentus, į kuriuos jie įtraukiami, arba jūs pažeidėte bet kokius įstatymus ar trečiosios šalies teises.

 

15 SKYRIUS - NUOSTABUMAS

 

Tuo atveju, jei bet kuri šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, ir neįvykdoma dalis laikoma atsieta nuo šių sąlygų Tarnyba, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

 

16 SKYRIUS - PABAIGA

 

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir po šios sutarties nutraukimo visais tikslais.

Šios Paslaugų sąlygos yra veiksmingos, nebent ir jūs ar mes jų nenutrauksime. Jūs galite bet kada nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba nustojate naudotis mūsų svetaine. Jei, mūsų nuomone, jums nepavyks arba įtariame, kad nesilaikėte bet kokią šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygą ar nuostatą, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki sutarties nutraukimo dienos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

 

17 SKYRIUS - VISAS SUSITARIMAS

 

Jei mes nesinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatos, tai nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.

Šios Paslaugų sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susiję su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius ar tuo pat metu buvusius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant bet kokias ankstesnes Paslaugų sąlygų versijas). Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų sąlygas negali būti prieštaraujantys rengiančiai šaliai.

 

18 SKYRIUS - PASLAUGOS SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Po to, kai paskelbsite bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, toliau naudositės ar prieisite prie mūsų svetainės ar Paslaugos, tai reiškia šių pakeitimų sutikimą.

 

19 SKYRIUS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums adresu hello@foldedtellers.com.

Sekmadienis,Pirmadienis,Antradienis,Trečiadienis,Ketvirtadienis,Penktadienis,Šeštadienis
Sausis,Vasaris,Kovas,Balandis,Gegužė,Birželis,Liepa,Rugpjūtis,Rugsėjis,Spalis,Lapkritis,Gruodis
Nepakankamas kiekis. Tik [max] liko.
Pridėti prie mįgiamųPeržiūrėti mėgiamusPašalinti iš mėgiamų
Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias.

Return To Shop

Pridėti pastabas prie užsakymo Redaguoti pastabas
Pridėti kuponą

Pridėti kuponą

Kupono kodas bus pritaikytas atsiskaitymo metu